Start

In de wijk,

voor de wijk

en door de wijk

 

Welkom

Activiteitencentrum De Zuid-Pool is een centrale plek in de Purmer-Zuid en een centrale plek voor de wijkbewoners. Er worden veel creatieve, actieve en educatieve activiteiten en workshops gehouden.

 

De Wijkkerngroep Purmer-Zuid is een wijkbewonersorganisatie en richt zich op de leefbaarheid en veiligheid in de wijk.